Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja imaju karakter ugovora između:

1. Preduzeća za proizvodnju, promet i usluge Salcorp d.o.o. sa svojim sedištem na adresi Majora Milorada Rađenovića 49, 21460, Vrbas, Republika Srbija, registrovanim u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem (MB): 21038881 i poreskim identifikacionim brojem (PIB): 108636231 i druge strane:

2. Svaki pojedinačni korisnik veb-sajta (u daljem tekstu: Korisnik usluge) (u daljem tekstu zajednički nazivi Ugovorne strane).

1. VLASNIŠTVO SADRŽAJA

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo Salcorp-a, ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Salcorp će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

2. VAŠA UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Salcorp se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, Salcorp ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

3. IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Salcorp nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

4. LINKOVI SA INTERNET SAJTOVIMA TREĆIH LICA

Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Salcorp. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Salcorp ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Salcorp ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Salcorpa.

5. SADRŽAJ DOSTUPAN NA OVOM INTERNET SAJTU

Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji Sadržaj koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Sadržaj), pripadaju Salcorp-u, osim ako drugačije nije izričito određeno. Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuzimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

6. IZMENA USLOVA KORIŠĆENJA

Salcorp može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

author

Salcorp d.o.o.

Poslednji datum promene uslova korišćenja: 7. februar 2023. godine.