Identifikacija

# Naziv podatka Podatak
1. Matični broj 21038881
2. Poreski identifikacioni broj PIB 108636231
3. Pun naziv privrednog društva PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SALCORP DOO VRBAS
4. Skraćeni naziv privrednog društva SALCORP DOO
5. Ime i prezime ovlašćenog lica IGOR SALONSKI
6. Podaci o sedištu MAJORA MILORADA RAĐENOVIĆA 49, 21460, VRBAS, SRBIJA
7. Broj telefona +381 21 700 195 | +381 63 410 362
8. E-mail office@salcorp.rs
9. ProCredit Bank a.d.- Beograd 220-160823-04
10. Banca Intesa a.d. - Beograd 160-415158-82
11. Erste Bank a.d. – Novi Sad 340-11024175-40
12. Eurobank Direktna a.d. – Beograd 150-25025073-09
13. OTP Banka Srbija a.d. - Novi Sad 325-9500500383704-86
author

Salcorp d.o.o.

Poslednji datum promene stranice: 3. jun 2022. godine.