Podaci za identifikaciju privrednog društva

1 Matični broj 21038881
2 Poreski identifikacioni broj PIB 108636231
3 Pun naziv privrednog društva PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE SALCORP DOO NOVI SAD
4 Skraćeni naziv privrednog društva SALCORP DOO
5 Ime i prezime ovlašćenog lica IGOR SALONSKI
6 Podaci o sedištu NADEŽDE PETROVIĆ 2B/4, 21000, NOVI SAD, SRBIJA
7 Broj telefona +381 21 700 195 | +381 63 410 362
8 E-mail office@salcorp.rs
9 Banca Intesa a.d. - Beograd 160-415158-82
10 OTP Banka a.d. - Novi Sad 275-20221504589-98
11 Erste Bank a.d. – Novi Sad 340-11024175-40
12 Eurobank a.d. – Beograd 250-2010001515770-91

Podaci o osnovnoj delatnosti privrednog društva

1 Šifra delatnosti 1089
2 Opis šifre delatnosti Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

AUTOR:

Salcorp d.o.o.

Preduzeće za proizvodnju promet i usluge