Ispod teksta se nalazi naš logotip u različitim formatima.
Ukoliko koristite naš logo za web sadržaje preporučujemo formate PNG i JPG.
Ipak ukoliko koristite naš logotip za štampanje savetujemo vam da preuzmete formate namenjene za štampu, a to su PDF i EPS.